Norges Tennisforbund søker utstyrsleverandører til Ballpoolen for padel for 2020.

Ballpoolavtalen vil gjelde for 2020 og vil bestå av 3 andeler/ballmerker. Andelene vil trolig veksle mellom turneringene beskrevet nedenfor, men dette kan endres:

  1. Månedlige nasjonale padelturneringer
  2. Seriespill for toppdivisjonen
  3. NM i padel

Ytelsene og rettighetene for en andel er som følger:

  1. Det vil være en grunnavgift for å delta i Ballpoolen til padel.

  2. Blant ballmerkene i ballpoolen fordeles aktivitetene slik at de alle er representert på en jevnest mulig måte. For sin andel/ballmerke forplikter distributøren seg til å levere inntil 120 rør eller 5 kasser med 24 rør a 3 baller til NTF. Minimumsbestilling per ballmerke per år er 1 kasse.

  3. Tildeling av baller til en arrangørklubb vil være nøktern og basert på antall kamper i turneringen.

  4. For ballrørene betaler NTF NOK 38,00 + mva pr. rør à 3 baller. Ballene faktureres NTF og leveres til NTF eller arrangørene etter nærmere avtale.

  5. NTF står fritt til å be om at ballene leveres med en sponsorlogo. I slike tilfeller betaler NTF ekstra NOK 1,- + mva. pr. ball. Leveringstiden for slike bestillinger skal ikke overskride 16 uker. En minimumsbestilling til leverandøren for slike baller må være på 2 kasser à 24 rør og 144 baller. NTF er oppmerksom på at noen leverandører må ta forbehold om denne logo-muligheten.

  6. NTF markedsfører poolmedlemmene med egen nettside (underside) tilknyttet www.tennis.no sammen med den eksisterende Ballpoolen som gjelder for tennis.  Undersiden vil ha reklamebanner fra nettsidens forside. Det er opp til leverandøren å levere det informasjonsmateriell/link de ønsker sammen med sin logo på undersiden. Det utformes eget plakatmateriell der leverandørene presenteres som leverandør selv er ansvarlig for å fasilitere.

  7. NTF vil innen 01.12.2019 trekke og meddele deltagerne i poolen hvilken andel de støtter i 2020.

Søknader om opptak i ballpoolen for padel sendes til markedssjef i NTF Håkon Bjercke på hakon.bjercke@tennis.no innen 1. november, 2019.

Annonse
Samarbeidspartnere