Norges Tennisforbund lanserer nå konseptet Aktiv klubb. Ambisjonen er at Aktiv klubb skal bidra til at klubbarbeid oppleves som oversiktlig, givende og relasjonsbyggende. Det skal også gjøre det lettere for frivilligheten å stå lenger i sine verv.

NTFs kjerneoppgaver er å veilede, tilrettelegge og utvikle. Som et ledd i det arbeidet skal NTFs konsept Aktiv klubb synliggjøre de viktigste ressursene og verktøyene tilgjengelig for klubbene i drifts- og utviklingsarbeidet.

Det er fire temaområder i Aktiv klubb:

  • Organisasjon
  • Samfunnsansvar & verdier
  • Kompetanse
  • Aktivitet & anlegg

NTF har også definert tre ulike nivåer av klubber for hvert område. Nivåene er:

  • Grunnleggende
  • Utviklende
  • Framtredende

I første omgang lanseres det grunnleggende nivået og senere i høst lanserer vi de to andre nivåene.

Aktiv klubb kan beskrives på mange måter. En klubbveileder, en digital resursportal, et selvevalueringsverktøy eller din samarbeidspartner i klubbdriften!

Uansett, en sak er sikker: Aktiv klubb et kontinuerlig arbeid og et heldigitalt verktøy for alle klubber uavhengig av størrelse og geografisk plassering.

Her er lenke til Aktiv klubb:

https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/

NTF ser frem til å jobbe sammen med tennis- og padel-Norge med Aktiv klubb!

Annonse
Samarbeidspartnere