Målet er at topptenniskompetanse skal komme tilbake til klubbene fra et nasjonalt samarbeidsmiljø, sier nyansatt Landslagsansvarlig Fredrik Loven.

Utøver i sentrum og et tett samarbeid mellom de spilleransvarlige klubbene, idrettskolene og NTF/Olympiatoppen vil stå sentralt. En sped og smal start på Landslagsmodellen gjøres høsten 2019, med de få ressursene som kan tilgjengeliggjøres budsjettmessig nå. En mer langsiktig topptennisplan vil presenteres på Tennistinget 2019

Gjennom dialogmøter med alle klubbtrenere som har landslagsaktuelle spillere, har NTF og klubb etter anbefaling fra Olympiatoppen blitt enige om en samarbeidsmodell som kalles Landslagsmodellen, forklarer Fredrik videre.

En rapport og rangering fra Tennis Europe om tilstanden i norsk topptennis har i 2019 ført til at styret og administrasjon i NTF har gjennomført en kvalitets- og sammenligningsanalyse for norsk tennis med andre land via det transparente systemet UTR. Analysen viser at norsk tennis har god kvantitativ vekst men en kvalitativ tilbakegang målt i topptennisprestasjoner de siste årene.

Hovedansvaret for spillerne skal fortsatt ligge hos klubbtrener. Landslagsmodellen tilpasses spillernes totale ukeplan og det inviteres to dager i uken til ferdighetstrening samt en dag til matchtrening. Ansvarlig klubbtrener skal ukentlig være tilstede under en landslagstreningen for at relasjonen i teamet rundt spilleren skal være optimal. Utøver betaler egenandel for deltakelse på Landslagsmodellen.

Uttakskriteriet for Landslagsmodellen er basert på UTR, holdninger og innstillinger, utviklingsmuligheter og endringsvilje.

NTFs toppidrettsvisjon er å skape samarbeids- og prestasjonskultur mellom NTF, idrettsskoler og klubber med toppidrettstilbud, som gir spillere motivasjon, inspirasjon og ferdigheter til å nå internasjonale prestasjoner i junior- og/eller i seniorklassen.

En forutsetning for å nå målene blir å skape forståelse og kompetanse hos spillere, foreldre, ledere og trenere om hva som skal til for å oppnå internasjonale resultater. Dette vil skjer gjennom veiledning, utdanning og implementering av www.spillerguiden.no i klubber med et tydelig toppidrettstilbud.

Landslagsmodellen blir tema på Tennisforum 26. oktober, dagen før Tennistinget og en langsiktig topptennisplan vil bli presentert som del av NTFs Strategiplan på Tennistinget 2019.

 

 

Annonse
Samarbeidspartnere