Med friske midler fra ExtraStiftelsen kan NTF satse mer på rullestoltennis

Norge tidlig ute med rullestoltennis 

Rullestoltennis startet som organisert idrett i USA i 1976. Og allerede i 1977 kom den første norske klubben: Oslo Rullestoltennisklubb.

"De første 5 årene hadde vi mye drahjelp fra Sverige" forteller Einar Enevoldsen i NTF. "Vi hadde felles samlinger og turneringer. Nå har vi 15 aktive utøvere fordelt på 5 klubber. Disse klubbene er Bergen TK, Arendal TK, Sandefjord TK, Halden TK og Oslo Rullestol-TK. Vi har 2 mann inne på verdensrankingen; Kristian Bencic er nummer 474 og Daniel Sonesson er 569. Rullestoltennisens viktigste samarbeidspartere så langt har vært Catostifelsen (https://www.catosenteret.no) og Sunnaas Sykehus (https://www.sunnaas.no), hvor klientene blir introdusert til idretten".

Gir nye muligheter

Norges Tennisforbund er et av få særforbund med egen stilling for paraidrett.

Etter godt forarbeid av nettopp Einar Enevoldsen fikk NTF nylig innvilget en støtte fra ExtraStiftelsen på kr 290.000 til å intensivere arbeidet med rullestoltennis i annet halvår 2018 og første halvår 2019. Dette gir helt nye muligheter.

 "Midlene vil bli brukt til "Prøve tennis dager" lokalt i klubber, utdanning av trenere, samlinger, turneringer og utvikle rullestoltennisen generelt. Rullestoltennis er med parallelt i de store Grand Slam-turneringene. Det arrangeres hundrevis av turneringer gjennom året som er egne rullestoltennis turneringer. Internasjonalt er rullestoltennis organisert som en egen gren av ITF. Første gang med som gren i Paralympics i 1992" fortsetter Einar.  

Fornøyd Idrettspresident

Det var en fornøyd Idrettspresident NIF Tom Tvedt som tok i mot Einar og President NTF Gisle Jentoft i Idrettens Hus på Ullevål Stadion sist fredag. Dette i forbindelse med gjennomgang av planen de friske midlene fra ExtraStiftelsen muliggjør.

Einar Enevoldsen og Tom Tvedt fant tonen...  

Tom Tvedt har selv to blinde barn, så hans engasjement i paraidretten er genuint.

"Uansett hvordan man er skal det være mulig å drive idrett for alle i Norge. Funksjonshemning skal ikke være en hemsko. Alle som ønsker skal kunne drive med tennis i våre idrettslag. For å nå dette målet må noen gå foran. Jeg er utrolig positiv til at dere i tennisen tar tak i dette. 
Norges Tennisforbund tar det ansvaret som påhviler et hvert særforbund å skape idrettsglede og mulighet for alle som ønsker ut i organisasjonen. Dere etterlever idrettens visjon til fulle" innleder Tvedt.

"Det er i idrettslagene aktiviteten starter som regel, men man må ha et særforbund som vil noe og så må man ha flinke folk med seg til å gjennomføre det" fortsetter Tvedt. 
"Dette viser også viktigheten av ExtraStiftelsen og å støtte opp om den idrettsmodellen vi har. For dette er penger og overskudd av det ansvarlige pengespillet som ligger til grunn. Det er dette som gir oss denne muligheten".

Og Tvedt er optimist på rullestoltennisens fremtid, når han avslutter "Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skulle bli verdens beste - eller verdens meste - i tennis".

Tom Tvedt har selv to blinde barn, så hans engasjement i paraidretten er genuint.

"Uansett hvordan man er skal det være mulig å drive idrett for alle i Norge. Funksjonshemning skal ikke være en hemsko. Alle som ønsker skal kunne drive med tennis i våre idrettslag. For å nå dette målet må noen gå foran. Jeg er utrolig positiv til at dere i tennisen tar tak i dette. 
Norges Tennisforbund tar det ansvaret som påhviler et hvert særforbund å skape idrettsglede og mulighet for alle som ønsker ut i organisasjonen. Dere etterlever idrettens visjon til fulle" innleder Tvedt.

"Det er i idrettslagene aktiviteten starter som regel, men man må ha et særforbund som vil noe og så må man ha flinke folk med seg til å gjennomføre det" fortsetter Tvedt. 
"Dette viser også viktigheten av ExtraStiftelsen og å støtte opp om den idrettsmodellen vi har. For dette er penger og overskudd av det ansvarlige pengespillet som ligger til grunn. Det er dette som gir oss denne muligheten".

Og Tvedt er optimist på rullestoltennisens fremtid, når han avslutter "Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skulle bli verdens beste - eller verdens meste - i tennis".

Einar Enevoldsen og Gisle Jentoft  

Forsidebilde: Tom Tvedt, Einar Enevoldsen og Gisle Jentoft  

Tekst og foto: Espen Hildrup 

Annonse
Samarbeidspartnere