Peder er styremedlem i Njård Tennis og har bakgrunn som aktiv roer (avsluttet aktiv roing i 2019) og basketballspiller. Han har vært Visepresident i Norges Roforbund fra 2015 til 2017. Utdannet sivilingeniør fra NTNU med utvekslingsstudier fra Harvard og jobber til daglig i Arctic Securities.

Samarbeidspartnere