Håkon er NTFs markedssjef og er de ansattes representant i forbundsstyret.

Samarbeidspartnere