Arne har et tjuetalls NM-titler og vært Generalsekretær i forbundet. Han har i voksen alder i tillegg blitt en meget god golfer (6 i HDC). Han arrangerte Gausdal-turneringen i en årrekke og har sittet i styret i HTK tilsvarende. Arne spilte college-tennis i sine glansdager. Han har vært i forbundet siden 2006 og har i dag ansvaret for økonomien der.

Samarbeidspartnere