Her kan du finne informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med personvernreglene (GDPR).

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra Den Europeiske Union (EU), som trådte i kraft 20.07.2018.

På denne siden vil vi i tiden fremover løpende legge ut informasjon, veiledere, maler mm. vedr. personvernregler. Under kan du finne en del dokumentasjon som du kan bruke i ditt arbeid med å jobbe frem retningslinjer for personvern i din klubb.

Aslak Paulsen

Konstituert Generalsekretær aslak.paulsen@tennis.no

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Personvernforordningen, som er en del av personopplysningsloven
(fortalen kommer først, så du må skrolle et stykke ned før du finner artikkel 1)

Samarbeidspartnere