Her kan du finne informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med personvernreglene (GDPR).

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra Den Europeiske Union (EU), som trådte i kraft 20.07.2018.

På denne siden vil vi i tiden fremover løpende legge ut informasjon, veiledere, maler mm. vedr. personvernregler. Under kan du finne en del dokumentasjon som du kan bruke i ditt arbeid med å jobbe frem retningslinjer for personvern i din klubb.

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Personvernforordningen, som er en del av personopplysningsloven
(fortalen kommer først, så du må skrolle et stykke ned før du finner artikkel 1)

Annonse
Samarbeidspartnere