Når et idrettslag opptas som medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom sitt medlemskap i særforbundet (Norges Tennisforbund), innebærer dette både økonomiske forpliktelser for idrettslaget og medlemmene, og muligheter for å søke om tilskudd til gjennomføring av aktivitet i klubben, eller til kjøp av utstyr.

Vi anbefaler klubbene å sette seg inn i aktuelle støtteordninger, og aktivt benytte seg av de mulighetene for tilskudd som disse gir.
Se høyre side for tips til søknader og lenke til siden støtteordninger i idretten.

Klubbkontingent

Informasjon om kontingentkategorier, kontingentinnkreving og problemstillinger ifm. utmelding

Kontingent og avgifter NTF

Informasjon om klubbenes kontingent til NTF

Lisens MVA kompensasjon
Samarbeidspartnere