Her kan du finne Informasjon og hjelpemidler som vi håper kan være til nytte i forståelsen av, og arbeidet med å optimalisere egen organisasjon

Strukturerte og bevisste klubber gir positive tillitsvalgte, godt omdømme, flere fornøyde medlemmer samt flere og bedre tennisspillere.

En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen og forenkler klubbdriften. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og ønske om å bidra.

En hensiktsmessig organisering og tydelige rollebeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål.
Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser for de oppgavene som skal løses. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til det enkelte lags funksjoner. Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert og den som skal rekrutteres, kan ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave.


Klubbpakka

Informasjon og hjelpemidler for tennisklubben.

Personvern - GDPR Etiske retningslinjer Politiattest Støtteordninger

En oversikt over ulike tilskudds - og støtteordninger

Samarbeidspartnere