Her finner du en oversikt over mulige finansieringsmetoder. Blant annet kan man i idretten benytte seg av ulike finansieringsfordeler som stiftelser og legater, spillemidler og MVA-kompensasjon.

Stiftelser og Legater Spillemidler til anlegg MVA-kompensasjon for idrettsanlegg

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere