Det finnes et utall varianter av dekketyper. Her finner du oversikten over de vanligste dekketypene, egenskaper og noen referanser til klubber hvor de ulike dekketypene er installert.

Vi skiller i hovedsak mellom faste og drenerende (åpne) dekker. Med faste dekker mener vi tette dekker der vannet ikke trenger ned i underlaget. De vanligste typene er ulike typer hard court eller soft court. Med drenerende dekker mener vi dekker som er permable; dvs at vannet trenger  gjennom toppsjiktet og ned i underlaget. Grusbaner (både de tradisjonelle og nye typene) kunstgressbaner og teppebaserte dekker er eksempler på drenerende dekker.

For alle dekker gjelder de samme krav /ønsker til fallforhold, ballrefleksjon og toleranser. For drenerende dekker er det anbefalte verdier for vanngjennomslippelighet. Tidligere skilte man i hovedsak mellom grusdekker og syntetiske dekker. Hovedregelen var at fordelen med grusdekker var gode spilleegenskaper, lav investeringskostnad og lang levetid dersom vedlikeholdet ble gjort skikkelig. Mens fordelen med syntetiske dekker var godt feste, jevn ballsprett, ofte ”delikat” utseende og meget lave vedlikeholdskostnader. Den senere tid har det kommet  mange nye dekketyper på markedet som ier en blanding av grus og syntetisk dekke, slik at egenskapene fra begge typer dekke kan forenes. 

ITF opererer med følgende dekketyper

Hard court / Soft court

Rødgrus

Kunstgrus og hybridbaner

Vi skiller mellom de velkjente rødgrusbanene som er konstruert av knust murstein og knust leire og de nye typene grusbaner der enten basen, grusen eller begge deler er konstruert av syntetisk materiale. Disse omtales ofte som kunstgrus, syntetisk grus, hybridgrus.

 

Samarbeidspartnere