Det første møtet med tennis er helt avgjørende for at barn opplever glede, mestring og trivsel. Derfor har NTF utviklet et eget konsept for barn.

Tennisskolen er den viktigste rekrutteringskilden for de fleste klubber. Nesten 10.000 barn er engasjert i norske tennisklubber per 1. januar 2019. Antall aktive har økt hvert år, etter at NTF introduserte Tennisskole konseptet i 2007.

For å lykkes ytterligere, må vi få flere som opplever mestringsglede gjennom å lære de grunnleggende tekniske ferdighetene, spillets emosjonell utfordringer og tilrettelegge for at de etablerer livslange vennskap. 

TennisKids konseptet er en videreutvikling av Team Tennisskolen. Ønsker du en innføring i hva konseptet bygger på og hvorfor nettopp din klubb bør delta. Se videoen under!

TennisKids har fått sin egen hjemmeside. Den finner du her: Info side TennisKids

Neste work-shop for det nye Tenniskids programmet/konseptet, avvikles 27. oktober på OTA.

Søndag 27. oktober, 12:00-12:45, informasjon til styremedlemmer/daglige ledere

Søndag  27. oktober, 09:00-16:00, work shop for trenere/assistenter

Påmelding for både styremedlemmer og trenere gjøres her:
https://mi.nif.no/Event#3292690-010

NB! Vi ønsker gjerne å trene tenniskids på tampen av dagen. Klarer noen av dere å stille med barn på rødt nivå fra 13:00-15:00?

Påmelding av barn (samlet fra treneren) sendes til espen.lilleaas@gmail.com eller aslak.paulsen@tennis.no

Samarbeidspartnere