Det første møtet med tennis er helt avgjørende for at barn opplever glede, mestring og trivsel. Derfor har NTF utviklet et eget konsept for barn.

Tennisskolen er den viktigste rekrutteringskilden for de fleste klubber. Nesten 10.000 barn er engasjert i norske tennisklubber per 1. januar 2019. Antall aktive har økt hvert år, etter at NTF introduserte Tennisskole konseptet i 2007.

For å lykkes ytterligere, må vi få flere som opplever mestringsglede gjennom å lære de grunnleggende tekniske ferdighetene, spillets emosjonell utfordringer og tilrettelegge for at de etablerer livslange vennskap. 

TennisKids konseptet er en videreutvikling av Team Tennisskolen. Ønsker du en innføring i hva konseptet bygger på og hvorfor nettopp din klubb bør delta. Se videoen under!

Første work-shop for det nye Tenniskids konseptet avvikles 13+14 juni på OTA.

Torsdag 13. juni, 18:00-19:00, informasjon til styremedlemmer/daglige ledere

Fredag 14. juni, 09:00-17:00, work shop for trenere/assistenter

Fredag 14. juni, 17-18:30, praktisk trening med kids. Klubbene inviterer 4-8 spillere på rødt 1 nivå.

 

Påmelding sendes til aslak.paulsen@tennis.no

Samarbeidspartnere