Det første møtet med tennis er helt avgjørende for at barn opplever glede, mestring og trivsel. Derfor har NTF utviklet et eget konsept for barn.

Tennisskolen er den viktigste rekrutteringskilden for de fleste klubber. Nesten 10.000 barn er engasjert i norske tennisklubber per 1. januar 2019. Antall aktive har økt hvert år, etter at NTF introduserte Tennisskole konseptet i 2007.

For å lykkes ytterligere, må vi få flere som opplever mestringsglede gjennom å lære de grunnleggende tekniske ferdighetene, spillets emosjonell utfordringer og tilrettelegge for at de etablerer livslange vennskap. 

TennisKids konseptet er en videreutvikling av Team Tennisskolen. Ønsker du en innføring i hva konseptet bygger på og hvorfor nettopp din klubb bør delta. Se videoen under!

Neste work-shop for det nye Tenniskids konseptet avvikles 8. september på OTA.

Lørdag 7. september, 12:00-13:00, informasjon til styremedlemmer/daglige ledere

Søndag 8. september, 09:00-17:00, work shop for trenere/assistenter

Vi ønsker gjerne å trene tenniskids på tampen av dagen. Klarer noen av dere å stille med barn på rødt nivå fra 14:00-15:00?

Påmelding sendes til espen.lilleaas@gmail.com eller aslak.paulsen@tennis.no

Samarbeidspartnere