Dette er en introduksjonstekst/ingress. Her kan man skriver en kort oppsummering av hva artikkelen eller siden handler om, eller nevne nøkkelpunkter man ønsker fokus på.

 

Uttakskriterier for bruttotropp og juniorlandslag for 2019

Uttakskriteriene for å bli tatt ut til en bruttotropp eller på juniorlandslagene til de forskjellige mesterskapene, vil for 2019 bli basert på kriterier redegjort for nedenfor.

Formålet med bruttotropp-prinsippet er å motivere flere spillere gjennom å synliggjøre at de er tett på landslagsrepresentasjon. Bruttotroppen tas ut to ganger i året, medio desember og mai. Antall spillere i hvert kjønn og i aldersklassene U14-18 vil være inntil 8. Relativt svakere eller ujevne årskull kan kvalifisere for uttak av færre spillere. Uttak til landslagsspill og representasjonsoppdrag vil i all hovedsak bli foretatt blant spillere i bruttotroppen. Ved uttaket vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

  • Nasjonal ranking
  • Internasjonal ranking
  • Nasjonale resultater
  • Internasjonale resultater

Den nasjonale og internasjonale rankingen for de forskjellige aldersklassene vektlegges først. Den internasjonale rankingen vil relativt sett telle mer for uttak, i forhold til den nasjonale, jo eldre spillerne blir.

Generelt sett vil NTF også legge vekt på spilleres holdning, innstilling og adferd både på og utenfor banen. Spillere som skal representere Norge må selvsagt ha norsk pass.

For å få med de til enhver tid beste spillerne vil NTF også se nærmere på resultatene bak rankingen. Dette gjøres for å oppnå en best mulig forståelse for hvordan spillerne har oppnådd sine poeng og sin ranking. Er det jevnt mellom flere spillere vil en kombinasjon av ranking og innbyrdes resultater bli lagt til grunn.

NTF forbeholder seg retten til å velge spillere som har levert eksepsjonelle resultater den siste tiden før et uttak. I slike tilfeller kan kriteriene over bli satt til side. Dette kan bli aktuelt dersom en gitt spiller har vært ute med skade en periode, men i forkant av et uttak har vist at de er tilbake på normalt nivå og fortjener å bli tatt ut. Til EM lag kan NTF også velge en spiller som har spesielle kvaliteter og spillestyrke i double, uten at spilleren innfrir de andre kriteriene.

Landslag og spillerstøtte

Norges Tennisforbund etablerte høsten 2015 en Landslags- og spillerstøttekomite (LSK). LSK består av Ingrid Huus (Furuset), Christer Francke (Nesøya), Helle Gimming Stene (NTF) Jørgen Vestli (landslagstrener) og Alexander Kjær (generalsekretær).

LSK har 3 mandater fra styret i NTF:

Utarbeide retningslinjer, regler og kommunikasjon rundt uttak av bruttotropper til aldersbestemte landslag samt Fed- og Davis Cup.
Utarbeide kriterier for spillerstøtte fra NTF og oppdatere den internasjonale A, B og C spillermatrisen for norske toppspillere over 16 år. Matrisen danner grunnlaget for tilbud om spillerstøtte.
Utarbeide kontrakter for Fed- og Davis Cup kapteiner i løpet av første kvartal.

Tilbudt tildeling for 2018 fra NTF:  
Kategori A  120 000 kr
Kategori B 70 000 kr
Utviklingsstipend (junior) 60 000 kr

 

For ordens skyld informeres det om at NTF evaluerer  endringer i spillerstøtteordningen fra år til år.

Last ned matrisen som danner grunnlaget for tildeling her.
Landslagene 2019
 

Informasjon vedr bruttotropp og de norske landslagene i 2019 finner du her.

Eksempel på underside

Overskrift

Dette er noe spalteinnhold

Samarbeidspartnere