Aktiv klubb hovedside

Aktivitet & anlegg

Området aktivitet og anlegg handler om klubbens aktivitetstilbud og fasiliteter.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Vertskap

Vertskap står sentralt i klubbdrift. Vertskap betyr å ha en intensjon om å gjøre livet litt lettere og bedre for dem du møter i hverdagen, og betrakte dem som gjester, uavhengig av om de er spillere, foreldre, samarbeidspartnere, publikum eller kolleger. Et godt vertskap møter folk med en åpen, raus og inkluderende holdning der vennskap og gjestfrihet er en naturlig del av din måte å være på. Vertskap bidrar til bedre motivasjon, arbeidsglede, samarbeid og styrket fellesskap. Å utvikle en kultur som brenner for vertskap er en viktig del for tennis- og padelklubber


Sterkt anbefalt

Rekruttering

Klubbens aktivitetstilbud er synlig i nærmiljøet. Eksempel på rekruttering kan være markedsføring av aktivitetstilbud på sosiale medier eller ha en åpen dag i klubben for vise frem aktiviteter.

Klubben har et aktivt rekrutteringsarbeid av barn, ungdommer og voksne. Klubben har en ansvarlig person for rekrutteringsarbeid og aktivitetstilbudet er aktivt markedsført i ulike kanaler.

Klubben har en plan for rekruttering av barn, ungdommer og voksne. Det arbeides aktivt med rekruttering og markedsføring av klubbens tilbud i ulike kanaler.


Tennisskole og Tennis Kids

Klubben tilbyr aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Er du interessert i å utvikle klubbens tennisskole? Mer informasjon finner du nedenfor.

Klubben har en definert person som har ansvaret for klubbens treningsvirksomhet for barn og unge. Klubben kjenner til eller er en del programmet NTF Tennis Kids. Tennis Kids er et verktøy som hjelper klubben å effektivt drive en kvalitetssikret tennisskole.

Klubbens sportslige leder eller hovedtrener er ansvarlig for at klubben tilbyr et program som inneholder undervisning, tilrettelegging for egentrening, arrangementer og foreldresupport. Klubben kjenner til eller er en del programmet NTF Tennis Kids. Tennis Kids er et verktøy som hjelper klubben å effektivt drive en kvalitetssikret tennisskole.


Paratennis

Kjenner til mulighetene for Paratennis. Har kartlagt om anlegget klubben disponerer egner seg til Paratennis og kartlagt om trenere vil ta utdypningskurs i Paratennis. ​

Klubben markedsfører at de kan tilrettelegge for Paratennis. Klubben vet hvilke tiltak de må gjennomføre på anlegget for å kunne tilby Paratennis. Det er satt av i regnskapet eller søkt om økonomiske middler for å gjennomføre tilpasning. Det er avklart hvilke trenere i klubben som vil ta påbygningskurs i Paratennis.

Klubben markedsfører at de tilbyr Paratennis. Klubben har tilrettelagt anlegget for Paratennis og har trenere som har tatt påbygningskurs for Paratennis. Klubben er klar for å kunne gjennomføre en demostrasjon av Paratennis og få i gang gruppe med paratennis spillere om man ikke har en gruppe i gang allerede.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om paratennis.

For mer informasjon kontakt ansvarlig for paratennis i NTF Einar Enevoldsen.

Padel

Padel er i vekst og en gren i NTF. Er du interessert i padel? Mer informasjon om padel finner du nedenfor.


Anleggsutvikling

Anleggsutvikling er noe av det aller viktigste for norsk tennis. Men små eller store prosjekter må planlegges godt for å blir vellykkede. NTF hjelper gjerne


Mål, veiledere og krav for anleggsprosjekter

Ved planlegging og utvikling av anlegge er det en rekke krav som må følges både med tanke på å oppnå riktig funksjon og med tanke på å kvalifisere for spillemidler.


Finansiering anleggsutvikling

Spillemidler, MVA- kompensasjon og stiftelser og legater kan bidra til å finansiere anleggsprosjektet.


Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere