Aktiv klubb hovedside

Aktivitet & anlegg

Området aktivitet og anlegg handler om klubbens aktivitetstilbud og fasiliteter.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Rekruttering

Klubbens aktivitetstilbud er synlig i nærmiljøet. Eksempel på rekruttering kan være markedsføring av aktivitetstilbud på sosiale medier eller ha en åpen dag i klubben for vise frem aktiviteter.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Tennisskole og Tennis Kids

Klubben tilbyr aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Er du interessert i å utvikle klubbens tennisskole? Mer informasjon finner du nedenfor.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer info om Tennis Kids

For mer informasjon kontakt Tennisskoleansvarlig i NTF Espen Lilleaas.

Voksentennis

Klubben tilbyr aktivitet for voksne i nærmiljøet.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Konkurranse- og topptennis

Er klubben din interessert interessert i konkurranse- og topptennis og ønsker mer informasjon? Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

For mer informasjon om konkurranse- og topptennis kontakt utviklingsansvarlig i NTF Øivind Sørvald.

Paratennis

Kjenner til mulighetene for Paratennis. Har kartlagt om anlegget klubben disponerer egner seg til Paratennis og kartlagt om trenere vil ta utdypningskurs i Paratennis. ​


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om paratennis.

For mer informasjon kontakt ansvarlig for paratennis i NTF Einar Enevoldsen.

Padel

Padel er i vekst og en gren i NTF. Er du interessert i padel? Mer informasjon om padel finner du nedenfor.


Lokale og regionale arrangementer

Klubben arrangerer minimum ett arrangement for sine medlemmer i året. For eksempel et klubbmesterskap eller en sosial samling.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Nasjonale- og internasjonale arrangementer

Er klubben din interessert i å arrangere nasjonale turneringer og ønsker mer informasjon om oppsett, formater og gjennomføring? Kontaktinformasjon til turneringsansvarlig i NTF finner du nedenfor.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Turneringsansvarlig

Er klubben din interessert i å arrangere turneringer? NTF tilbyr sine medlemsklubber vederlagsfri tilgang til turneringsverktøyet Tournament Planner og Tournament Software.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Klikk her for Tournament Software

For mer informasjon kontakt turneringsansvarlig i NTF Svein Are Lapstun.

Lag- og divisjonstennis

NTF arrangerer Lag og Divisjonstennis hvert år. Er du interessert i mer informasjon klikke på lenkene nedenfor.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Padelturneringer og NM i padel

Padel er en voksen gren i NTF. I 2021 startet NM lag i padel. Det vil også bli arrangert nasjonale padelturneringer.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

For mer informasjon kontakt padelansvarlig i NTF Franck Fog.

Anleggsansvarlig

Alle klubber bør ha en anleggsansvarlig i styret. Anleggsansvarlig påser at nødvendig vedlikehold gjennomføres og ivaretar basis sikkerhet på klubbens anlegg. Anleggsansvarlig skal også se på utviklingsbehov.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om anlegg fra NTF

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Anleggskapasitet og behov

Det anbefales at klubben gjør en vurdering av anleggsbehovet og setter opp en plan for å møte fremtidens behov.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i slutten av oktober 2021.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om anlegg fra NTF

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Støtteordninger for anlegg

Det finnes mange støtteordninger som er relevante for anleggsprosjekter


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om støtteordninger for anlegg

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere