Aktiv klubb hovedside

Aktivitet & anlegg

Området aktivitet og anlegg handler om klubbens aktivitetstilbud og fasiliteter.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Vertskap

Vertskap står sentralt i klubbdrift. Vertskap betyr å ha en intensjon om å gjøre livet litt lettere og bedre for dem du møter i hverdagen, og betrakte dem som gjester, uavhengig av om de er spillere, foreldre, samarbeidspartnere, publikum eller kolleger. Et godt vertskap møter folk med en åpen, raus og inkluderende holdning der vennskap og gjestfrihet er en naturlig del av din måte å være på. Vertskap bidrar til bedre motivasjon, arbeidsglede, samarbeid og styrket fellesskap. Å utvikle en kultur som brenner for vertskap er en viktig del for tennis- og padelklubber


Sterkt anbefalt

Rekruttering

Klubbens aktivitetstilbud er synlig i nærmiljøet. Eksempel på rekruttering kan være markedsføring av aktivitetstilbud på sosiale medier eller ha en åpen dag i klubben for vise frem aktiviteter.

Klubben har et aktivt rekrutteringsarbeid av barn, ungdommer og voksne. Klubben har en ansvarlig person for rekrutteringsarbeid og aktivitetstilbudet er aktivt markedsført i ulike kanaler.

Klubben har en plan for rekruttering av barn, ungdommer og voksne. Det arbeides aktivt med rekruttering og markedsføring av klubbens tilbud i ulike kanaler.


Tennisskole og Tennis Kids

Klubben tilbyr aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Er du interessert i å utvikle klubbens tennisskole? Mer informasjon finner du nedenfor.

Klubben har en definert person som har ansvaret for klubbens treningsvirksomhet for barn og unge. Klubben kjenner til eller er en del programmet NTF Tennis Kids. Tennis Kids er et verktøy som hjelper klubben å effektivt drive en kvalitetssikret tennisskole.

Klubbens sportslige leder eller hovedtrener er ansvarlig for at klubben tilbyr et program som inneholder undervisning, tilrettelegging for egentrening, arrangementer og foreldresupport. Klubben kjenner til eller er en del programmet NTF Tennis Kids. Tennis Kids er et verktøy som hjelper klubben å effektivt drive en kvalitetssikret tennisskole.


Konkurranse- og topptennis

Er klubben din interessert interessert i konkurranse- og topptennis og ønsker mer informasjon? Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Klubben har et tilbud til de som ønsker å trene mer og delta aktivt i turneringer. Spillerguiden er et aktivt verktøy i spillerutviklingen.

Klubben tilbyr et program for spillere som driver med konkurranse- og topptennis. Klubbens samarbeider tett med NTF og Idrettsskoler det er aktuelt. Spillerguiden ligger som et fundament i spillerutviklingen og konkurransespillerne har individuelle planer og mål.


Sterkt anbefalt

Klikk her for spillerguiden

For mer informasjon om konkurranse- og topptennis kontakt utviklingsansvarlig i NTF Øivind Sørvald.

Paratennis

Kjenner til mulighetene for Paratennis. Har kartlagt om anlegget klubben disponerer egner seg til Paratennis og kartlagt om trenere vil ta utdypningskurs i Paratennis. ​

Klubben markedsfører at de kan tilrettelegge for Paratennis. Klubben vet hvilke tiltak de må gjennomføre på anlegget for å kunne tilby Paratennis. Det er satt av i regnskapet eller søkt om økonomiske middler for å gjennomføre tilpasning. Det er avklart hvilke trenere i klubben som vil ta påbygningskurs i Paratennis.

Klubben markedsfører at de tilbyr Paratennis. Klubben har tilrettelagt anlegget for Paratennis og har trenere som har tatt påbygningskurs for Paratennis. Klubben er klar for å kunne gjennomføre en demostrasjon av Paratennis og få i gang gruppe med paratennis spillere om man ikke har en gruppe i gang allerede.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om paratennis.

For mer informasjon kontakt ansvarlig for paratennis i NTF Einar Enevoldsen.

Voksentennis

Klubben tilbyr aktivitet for voksne i nærmiljøet.

Klubben har en definert person som har ansvaret for klubbens treningsvirksomhet for voksne og har et aktivitetstilbud til denne gruppen.

Klubbens sportslige leder eller hovedtrener er ansvarlig for at klubben tilbyr et program for voksne som inneholder undervisning, tilrettelegging for egentrening og arrangementer.


Sterkt anbefalt

Padel

Padel er i vekst og en gren i NTF. Er du interessert i padel? Mer informasjon om padel finner du nedenfor.


Lokale og regionale arrangementer

Klubben arrangerer minimum ett arrangement for sine medlemmer i året. For eksempel et klubbmesterskap eller en sosial samling.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i 2023.

Innhold for utviklende- og framtredende klubb er under arbeid og vil publiseres i 2023.


Sterkt anbefalt

Nasjonale- og internasjonale arrangementer

Er klubben din interessert i å arrangere nasjonale turneringer og ønsker mer informasjon om oppsett, formater og gjennomføring? Kontaktinformasjon til turneringsansvarlig i NTF finner du nedenfor.


Turneringsansvarlig

Er klubben din interessert i å arrangere turneringer? NTF tilbyr sine medlemsklubber vederlagsfri tilgang til turneringsverktøyet Tournament Planner og Tournament Software.


Sterkt anbefalt

Klikk her for Tournament Software

For mer informasjon kontakt turneringsansvarlig i NTF Svein Are Lapstun.

Lag- og divisjonstennis

NTF arrangerer Lag og Divisjonstennis hvert år. Er du interessert i mer informasjon klikke på lenkene nedenfor.


Padelturneringer og NM i padel

Padel er en voksen gren i NTF. I 2021 startet NM lag i padel. Det vil også bli arrangert nasjonale padelturneringer.


Sterkt anbefalt

For mer informasjon kontakt padelansvarlig i NTF Franck Fog.

Støtteordninger for anlegg

Det finnes mange støtteordninger som er relevante for anleggsprosjekter


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om støtteordninger for anlegg

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Anleggsansvarlig

Alle klubber bør ha en anleggsansvarlig i styret. Anleggsansvarlig påser at nødvendig vedlikehold gjennomføres og ivaretar basis sikkerhet på klubbens anlegg. Anleggsansvarlig skal også se på utviklingsbehov.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om anlegg fra NTF

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Anleggskapasitet og behov

Det anbefales at klubben gjør en vurdering av anleggsbehovet og setter opp en plan for å møte fremtidens behov.


Sterkt anbefalt

Klikk her for mer informasjon om anlegg fra NTF

For mer informasjon kontakt anleggskonsulent i NTF Helen Sterud.

Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere