Teknologi er på full fart inn i idretten, akkurat som i næringslivet og i våre private liv. Norges Tennisforbund (NTF) ser på dette som en naturlig utvikling og samtidig en mulighet til å utvikle tennissporten. Skal vi være relevante i fremtiden må vi gjøre tennis mer attraktiv, spennende og underholdende.

NTF har som Tennisforbund #2 i verden utviklet en spillerutviklings App. For å utvikle sporten videre tror NTF på digitalisering og bruk av teknologi innen utvikling av tekniske og taktiske ferdigheter. Gode tekniske ferdigheter er viktig for å skape en god mestringsfølelse, idrettsglede og at spillere blir lengre i idretten – til og med livet ut. Øivind Sørvald, sportssjef i NTF, har i mange år vært en innovatør på bruk av video til teknisk og taktisk analyse – både for norske og internasjonale toppspillere. Nå har vi utviklet et konsept som muliggjør bruk av video for spillere og trenere på alle nivåer i norske klubber.

NTF Technique Appen er et lavterskel tilbud som er enkelt å bruke og visualiserer en spillers slag.  I appen ligger det videoer for alle trinn i utviklingstrappen – fra nybegynnere  til konkurransespillere, fra barn til godt voksne og for de som skal ha tennis på hobby basis til de som har ambisjon om å bli en prestasjonsutøver.

Spillerne og trenere kan filme direkte i appen og sammenligne egen utvikling med benchmark på sitt nivå. Appen inneholder også mer avanserte muligheter for kommentarer fra trenere og rapporter som enkelt sendes til spillere og foreldre – eller deles med venner.

Appen kan kjøpes i APP Store/Google play. Søk på: NTF Technique

Annonse
Samarbeidspartnere