Hoveddel Side topp

Tournament Planner

NTF ønsker en helhetlig profil på turneringene som er på den norske terminlisten. Alle turneringer skal derfor legges ut i Tournament Planner.

Tournament Planner kan lastes ned her.

For å kunne benytte Tournament Planner må klubbene også ha en lisens. Alle klubber i Norge har sin egen lisens. Den får man ved å kontakte NTF her. Lisensen er gratis.

NTF har også laget en norsk brukerveiledning for hvordan man lager en turnering i Tournament Planner. Brukerveiledningen kan lastes ned her.

 

Turneringsinformasjon sesongen 2018

Klasseinndeling sesongen 2018

Faste formater sesongen 2018

 

Gjennomføring av turnering

Her ligger det retningslinjer for hvordan følgende turneringer skal gjennomføres:

Side bunn
Sidebunn