Hoveddel Side topp

Økonomisk klubbstøtte fra NTF, søk innen 1. desember!

NTF tilbyr klubber økonomisk støtte til videreutvikling - totalt inntil 300.000kr.

NTF har i løpet av de siste 10 årene utviklet en trenerutdanning som er evaluert og kvalitetssikret av International Tennis Federation (ITF).

NTF trenerutdanningen har, som 1 av 17 nasjoner, fått tildelt Gold Status av ITF.

Tennisskolen (rødt, oransje og grønt nivå) har i snart 10 år vært en suksess for rekrutteringen og innlæringen i norske klubber.

Medlemsutviklingen i norsk tennis de siste 10 årene har vært veldig positiv sammenlignet andre idretter i Norge.

NTF mener at trenerutdanning og kompetanseutvikling har vært avgjørende for dette resultatet.

Derfor satser NTF videre på kompetanseutvikling for klubber. I 2018 ønsker vi spesielt å rette fokus på:

1. Utvikling av Ungdomstreneren gjennom Trener 2 kursene.
2. Bruk av teknologi i innlæringen med NTFs nye Technique App.

I 2018 ønsker NTF å tilby klubber økonomisk støtte til deltakelse på Trener 2 kurs og NTF Technology App kurs.

Søknadsfrist er satt til 1. desember. Dere sender søknaden til [email protected]

Støttebeløpet  utbetales i 2017, og må benyttes i 2018.


Retningslinjer for søknader: 

Trener 2 søknad:

-          Skriv en søknad til NTF med begrunnelse og hvorfor klubben trenger trenereutvikling. Samt navn på trener dere søker for.
-          Støtte oppad til kr. 15.000 pr klubb. Støtten skal utelukkende benyttes til deltakelse for en trener på Trener 2 kurset og reisestøtte til de 3 helgene.
-          Oppstart Trener 2 kurs 26. januar 2018 eller oppstart 14. september 2018
-          Treneren må ha bestått Trener 1 kurs for senest 6 måneder siden
-          Vi oppfordrer spesielt klubber utenfor Stor-Oslo til å søke.
-          Inntil 12 klubber kan få støtte 

Tech App kurs:

-          Skriv en søknad til NTF med begrunnelse og hvorfor klubben trenger denne støtten. Samt navn på trener/leder som man tenker skal delta.
-          Støtte på oppad til kr. 5000 pr klubb. Inkluderer deltakelse for en trener/leder på et Tech App kurs 6 timer og reisestøtte.
-          Det vil bli satt opp et kurs i perioden januar-mai og et i september-desember. NTF kommer tilbake med datoer
-          Inntil 30 klubber kan få støtte

Side bunn
Sidebunn