Hoveddel Side topp

Visste du at #2

NTFs ressurssenter skal føre til redusert arbeidsbelastning, nye ideer/inspirasjon for videreutvikling og somigjen skal fremme aktivitet. Les mer om ukens anbefaling...anlegg

Vi vet mange klubber er i prossessen med å prosjektere nye  anlegg, eller renovere eksisterende. Helen Sterud er NTFs anleggskonsulent og er den som skal kontaktes for veiledning. Helen har også samlet en del dokumenter i klubbdrive som kan være nyttig for dere. Les mer her: KLUBBDRIVe Anlegg

Kontaktinformasjon for Helen Sterud

Side bunn
Sidebunn