Hoveddel Side topp

Ungdomsløftet

Dessverre slutter for mange ungdommer med idrett mellom de er 13 og 19 år. Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Tennisforbund (NTF) er nå på jakt etter norske tennisklubber som gjør spennende tiltak for å redusere dette frafallet.

Vi har hatt kjennskap til det lenge: Vi mister for mange tennisspillere i aldersgruppen 13 og 19 år.  Hvordan skal vi få flere til å fortsette? Hva gjør det attraktivt for ungdom å engasjere seg i norske tennisklubber? Har vi noen gode eksempler?

Gode tiltak/eksempler/ideer
NTF og NIF er helt sikre på at mange gjør en viktig og god jobb for å beholde ungdom i tennis/idrett.  De klubbene må dele, slik at flere kan hente inspirasjon og ideer fra deres suksessfulle arbeid.

Gjør din klubb/ditt idrettslag noe spesielt for å rekruttere/holde på flere ungdom?

Forslaget/nominasjonen bør være av universell karakter og den gode ideen/tipset må være overførbart til andre idrettslag/klubber både innenfor og utenfor deres egen særidrett.
Les mer om innsendte ideer her: Ungdomsløftet

Nominasjoner
Vi trenger navn på din klubb/idrettslag, kontaktperson og hva de gjør for ungdom/hvorfor NIF bør skrive om akkurat dette idrettslaget/klubben (maks én A4 side). 

Nominasjoner sendes til: [email protected]

Om Ungdomsløftet
Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdommer mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

For å oppnå dette har idretten definert tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper innen ungdomssegmentet.  

Fremtidens utøvere:
Ungdom som driver aktiv idrett, som ønsker å trene mye og bli god i sin idrett, skal få muligheten til det. De skal selv være med å påvirke sin egen aktivitet gjennom å planlegge egen treningshverdag og å sette mål for aktiviteten og treningen. En viktig del av dette er å tilrettelegge for at utøveren kan kombinere satsning på idretten med skole og høyere utdanning.

Ungt lederskap: 
Ung medbestemmelse er nøkkelen i ungdomsløftet, slik at ungdom kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag. Idrettslagene trenger støtte til å lære hvordan man identifiserer, utdanner, motiverer og følger opp de unge lederne og/eller trenerne.

Idrett for alle:
Idretten skal jobbe for å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Med dette ønsker vi at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø. 
Idrettslagene må få muligheten til å minimere faktorer som gjør at deltakelsen synker, for eksempel pris på medlemskap og aktivitet, krav til utstyr, krav om deltakelse og kvalitet på trenere. Et trygt og godt sosialt miljø der de kan være i aktivitet, uten krav til prestasjon eller resultater. Det er et mål at ungdommen selv er delaktige i å skape disse aktivitetene i idrettslagene, både som ledere, trenere og aktivitetsledere. Det er derfor viktig at denne søylen, og søylen som omhandler ungt lederskap sees i sammenheng.

Side bunn
Sidebunn