Hoveddel Side topp

Norges Tennisforbund satser på tech for økt sportslig utvikling

Norges Tennisforbund lanserer App og Tech bane på OTA
- i kombinasjon med opplæringsprogram for trenere i norske tennisklubber.

Teknologi og digitalisering er på full fart inn i idretten, akkurat som i næringslivet og i våre private liv. Norges Tennisforbund (NTF) ser på dette som en naturlig utvikling og samtidig en mulighet til å utvikle tennissporten og gjøre den mer attraktiv, spennende og faktisk også underholdene.

Norsk tennis opplever en positiv utvikling for tiden. Interessen for tennis økende og rekrutteringen til Tennisskolens ROGY-konseptet (Red – Orange – Green – Yellow (ball)) i klubbene er enorm. Fra 2015 til 2016 økt antall deltagere med 61% og antall spillere som deltok i ROGY turneringer i 2016 var 5.132. Antall spillere som deltar i internasjonale turneringer i klassene u14 til u18 er sterkt økende og våre aller beste spillere på dame- og herresiden klatrer på WTA og ATP rankinglistene.

For å utvikle sporten videre tror NTF på digitalisering og bruk av teknologi innen utvikling av tekniske og taktiske ferdigheter. Gode tekniske ferdigheter er viktig for å skape en god mestringsfølelse, idrettsglede og at spillere blir lengre i idretten – til og med livet ut. Øivind Sørvald, sportssjef i NTF, har i mange år vært en innovatør på bruk av video til teknisk og taktisk analyse – både for norske og internasjonale toppspillere. Nå har vi utviklet et konsept som muliggjør bruk av video for spillere og trenere på alle nivåer i norske klubber.

Forsiden appSpillerrapport app

Konseptet omfatter en App som er utviklet av Tennis Australia og nå oversatt til norsk, en Tech bane med avanserte videoløsninger på Oslo Tennisarena på Hasle og et enkelt treningsopplegg for trenere i norske klubber. Appen og Tech banen er støttet av det norske software-selskapet SuperOffice. I tillegg har NTF i samarbeid med Japan Foto satt sammen enkle videoeløsninger for klubbene. Appen lanseres i Apple´s AppStore i løpet av få dager og blir da tilgjengelig for spillere, trenere, foreldre og andre som ønsker å følge med spilleres utvikling via de sosiale delingsmulighetene i appen.

Video-sammenligning

NTF Technique Appen er et lavterskel tilbud som er enkelt å bruke og visualiserer en spillers slag.  I appen ligger det videoer for alle trinn i utviklingstrappen – fra nybegynnere på rødt nivå (rød ball med lavt trykk) til konkurransespillere på gult nivå. Spillerne og trenere kan filme direkte i appen og sammenligne egen utvikling med benchmark på sitt nivå. Appen inneholder også mer avanserte muligheter for kommentarer fra trenere og rapporter som enkelt sendes til spillere og foreldre – eller deles med venner.

På NTF Tech-banen på OTA, filmes spillerne fra flere vinkler med høyhastighetskameraer som gir ekstra høy oppløsning på bildene. Det gir muligheten for å analysere bildene i såkalt super-slowmotion i etterkant. Det vil også være mulig å feste en chip til spillerne som tracker dem gjennom bevegelsesmønsteret i spillet slik at kameraene følger spilleren automatisk. I etterkant av av økten på Tech-banen får spillerne en egen rapport om spillet sitt via NTF Technique Appens rappoprt- og analyseverktøy.

Trenere lytter på NTF Tech-banen

Opplæringkonsepet for trenere i klubb er tilgjengelig i KLUBBDRIVe – NTFs digitale ressursbiblotek basert på Google Drive. I tillegg legges det nå inn i NTFs trenerutdanning.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn