Hoveddel Side topp

Nordstrand Tennisklubb søker Administrativ Leder

Se stillingsannonsen på jobbidrett.no 

Beskrivelse
Nordstrand Tennisklubbs administrasjon er styrket og modernisert det siste året. Vi søker nå rett person til å forvalte og videreutvikle klubbens administrasjon, drift og økonomiske funksjoner.

Vi søker deg med stort engasjement og forståelse for administrasjon og økonomi. Du har meget gode administrative evner, gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Har du bakgrunn eller kjennskap til idrett er det et pluss, men ikke en nødvendighet.

Arbeidsoppgaver
· Lede, forvalte og videreutvikle klubbens administrative, driftsmessige og økonomiske funksjoner, herunder dialog med regnskapsbyrå, budsjetteringog økonomisk oppfølgning
· Forvalte og utvikle klubbens anlegg
· Informasjon og kommunikasjon med medlemmer og samarbeidspartnere
· Sikre godt administrativt samarbeid med andre klubber, krets og forbund
· Samarbeid og koordinering med NTKs sportslige leder, herunder planlegging og oppfølgning av klubbens aktivitetsprogram
· Stillingen rapporterer til styret i NTK

Har kandidaten relevant idrettslig bakgrunn, kan stillingen kombineres med arbeid med klubbens sportslige tilbud, tennis eller generell fysisk trening.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
· Utdannelse innen og/eller meget god forståelse for administrasjon og økonomi, strukturert og ryddig
· Engasjert, fleksibel og serviceinnstilt
· Gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
· Erfaring med digitale løsninger og sosiale medier

Skandinavisk språk er påkrevd, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Den som ansettes må fremvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.

NTK tilbyr
· 70%-100% ansettelse, stillingsprosent kan tilpasses avhengig av profil og ønske
· En selvstendig, utfordrende og utviklende stilling i et aktivt idrettsmiljø
· Allsidige og inspirerende arbeidsoppgaver
· Et erfarent trenerteam med sportslig leder og trenere med ulik spisskompetanse
· Tennisanlegg av høy kvalitet
· Sterke tennistradisjoner

Tiltredelse. 1. september 2018 med mulighet for tilpasning

Søknad 
Kort søknad med CV sendes så snart som mulig snarest og innen 15.mai. Ved spørsmål kan Rikke kontaktes på email eller tlf. 97 02 87 82.

Det praktiseres full diskresjon for alle søkere.

Om Nordstrand tennisklubb
Nordstrand tennisklubb er en av Norges eldste og største tennisklubber. Klubben er i vekst og har i dag ca. 500 medlemmer. Vår tradisjonsrike klubb har større anlegg både inne og ute av høy kvalitet. Innendørshallen består av fire baner med hardcourt dekke, servicedel og styrkerom. På uteanlegget har klubben seks grusbaner av tradisjonell type, tre minitennisbaner og klubbhus. NTK disponerer i tillegg banekapasitet på Oslo Tennis Arena gjennom sitt deleierskap. NTK har vært igjennom en større administrativ modernisering det siste året, og klubben har et solid økonomisk fundament. Klubbens videre ambisjoner er langsiktig god drift med videreutvikling av administrasjon, drift og anlegg, styrking av det sportslige tilbudet for både bredde og topp samt rekruttering av flere medlemmer.

Se stillingsannonsen på jobbidrett.no 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn