Hoveddel Side topp

NTF har inngått et samarbeid med UTR

Norges Tennisforbund har gleden av å informere Tennis-Norge at vi har inngått et samarbeid med Universal Tennis Rating (UTR).

 Dette innebærer at resultater fra turneringer på den norske terminlisten overføres til UTRs database. Denne databasen består i dag av mer enn 6,5 millioner resultater og 700 000 spillere fra nærmere 200 land. Norske spillere blir derfor automatisk en del av UTRs rating system og kan sammenligne seg med spillere rundt i verden.

 UTR er et algoritme-basert system som måler spillernes kvalitet og utvikling. Spillerne tildeles en rating mellom 1 - 16,5 poeng som reflekterer spillernes nivå pr i dag. Tre faktorer inngår i ratingen: motstanders styrke, score (basert på antall games man vinner) og historiske resultater (inntil 30 kamper spilt i løpet av 12 måneder). 

 UTR har en rekke kvaliteter og egenskaper som en tradisjonell ranking ikke har. Blant disse er:

- Systemet er mer inkluderende og gir ikke poeng kun for seier. F.eks. tap 5-7, 5-7 resultat gir forholdsmessig mer rating poeng enn 0-6, 0-6 og tilsvarande andre veien ved seier

-  Systemet gir også forholdsmessig mer rating for et godt resultat mot en god spiller (med høy rating) enn for samme resultat mot en mindre god spiller

- Dette skaper mer fokus på egen utvikling gjennom gradvis bedring av rating, ref handicapsystemet i golf

- Lettere å finne treningspartnere på samme nivå, også uavhengig av alder og kjønn

- Fordelaktig for spillere som ønsker å vurdere tennis på college i USA (UTR benyttes av trenerne på college for å vurdere nivå)

- Arrangement av turneringer med et format basert på UTR, med flere kamper mot spillere med samme spillestyrke (ala Juvesen i Stavanger i dag)

- Resultater fra internasjonale turneringer (ATP, WTA, TE og ITF) er også inkludert

NTF vil i tiden som kommer utvikle flere nye turneringsformater basert på UTR, uten at detaljene i dette er fastsatt. Her tenkes det bredt; lagkamper, klubbmesterskap, interne turneringer og til og med treningskamper mellom klubbspillere vurderes. Vi tror dette kan virke stimulerende og spennende for den store gruppen av spillere som ikke spiller turneringer i dag. Vi mener også dette kan bidra til at flere i ungdomsgruppen 13-19 år blir lenger i sporten og derved også i klubbene.

Etter en lengre testperiode er nå resultater fra norske turneringer i perioden 1. januar 2017 til 30. april 2018 innarbeidet i UTR. Oppdateringen er i øyeblikket manuell og skjer 2 ganger per måned. Det er et mål at dette skal automatiseres slik at oppdateringen skjer hyppigere. 

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før det kan konkluderes om UTR på sikt kan erstatte den norske rankingen i sin nåværende form. NTF kommer derfor til å gi alle klubber god anledning til å gi tilbakemelding og uttale seg skriftlig om innføringen av UTR.

«UTRs system gjev spelarar i alle aldrar, på alle nivå, og med ulike ambisjonar ein fantastisk moglegheit til å leggje meir vekt på eigen ferdigheitsutvikling istaden for eit meir einsidig fokus på å vinna kampar. Med nye turneringsformer basert på UTR, der spelarar på same ferdigheitsnivå møtes, håper me å kunne tiltrekkja oss langt fleire spelarar til turneringsspel. Kampane vil bli jamnare, noko som er avgjerande for idrettsgleda hjå dei aller fleste. Fleire skal spela tennisturneringar – lengre!», uttaler Lars Gjerdåker, visepresident i NTF.

Flere detaljer om samarbeidet med UTR vil komme senere i 2018.

Du kan lese mer hvordan UTR fungerer her: https://myutr.com/

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn