Hoveddel Side topp

MVA kompensasjon

I 2010 ble det etablert en ny ordning for momskompensasjon som gjelder ved bygging eller rehabilitering av spillemiddelberettigede idrettsanlegg. Søknad om kompensasjon sendes inn etter at prosjektet er ferdigstilt og komplett regnskap er godkjent.

Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler (bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak). 

Kriterier for å søke
  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Søknad om spillemidler som er bekreftet å være i "formell orden" må foreligge. Spillemidlene trenger ikke å være utbetalt.
  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og attest fra kommunerevisor må foreligge. Regnskap og revisjon er den samme som blir gjort for utbetaling av spillemidler.
  • Søknad sendes på elektronisk skjema via idrettsanlegg.no 

Rammer og Vilkår

Ordningen er rammestyrt, det betyr at godkjente søkere får en prosentvis lik avkorting dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen. I 2016 ble det bevilget ca 192 millioner kroner til ordningen, og alle som søkte i 2016 fikk omtrent full kompensasjon (99,8%) av godkjent. Merk at det bare kan søkes en gang pr prosjekt. Det er ikke mulig å dele opp søknaden og dersom det blir avkortning er det heller ikke mulig å søke om resten ved en senere runde.

I de syv årene ordningen har eksistert, har det kun skjedd ett år (2012) at kompensasjonen ble avkortet. Utbetaling ble da 91 %. Her finner du en oversikt over søknads- og tildelingsbeløp i perioden 2010-2016.  Nå vet vi også at det blir full komoensasjon for dem som søkte i 2017. Se pressemelding fra kulturdeparatementet

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er i starten av mars hvert år. I 2017 er  det 1. mars.

Se fullstendige bestemmelser

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn