Hoveddel Side topp

Lisens 2018

Det er klubben sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens. Administrering og opprettelse av lisens gjøres fra lisensmodulen i SportsAdmin.

Når du klikker på lisensregistrering i venstremenyen i verktøykassen i klubbenonline, vil du bli sendt direkte til innloggingsbildet til Sportsadmin. Alternativt kan man gå direkte til www.sportsadmin.no

Tilgang til Sportsadmin

For å få tilgang til SportsAdmin må man ha følgende:

 • funksjonen «lisensansvarlig» eller «leder»
 • brukernavn og passord (fås gjennom Min Idrett)

Leder/daglig leder i klubben har automatisk tilgang til Sportsadmin i kraft av sin lederfunksjon. Leder kan fra SportsAdmin tildele funksjoner/roller til andre. For lisensmodulen er det funksjonene «lisensansvarlig» som er aktuell.

Som lisensansvarlig får man tilgang til:

 • å opprette lisenser på en eller flere personer
 • endre lisenstype eller utsendingsmåte
 • skrive ut lisenser
 • avslutte lisenser

Brukerveiledninger finner du her (både skriftlig og video)

Ved spørsmål kontakt NIF-IT support på tlf 21029090 eller [email protected]


Spillerregistrering og lisens for tennissesongen 2018

Alle spillere som har betalt lisens i 2017 får automatisk tilsendt ny lisens på e-post. Husk at alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart. Registrering av nye lisenser skal skje via klubb. Endring av personlige data skal også gjøres av klubben selv via Sportsadmin. NB: spillere kan ikke logge inn her, det er kun for lisensansvarlige i klubben. Dersom spillere selv vil endre personlig informasjon må de logge inn via www.minidrett.no

Hvordan skal dette gjøres?

Ta kontakt med klubben din, det er de som er ansvarlige for å registrere lisens for sine medlemmer.

Lisensavgiften 2018

 • Barnelisens (født 2006-2012): Kr 0,-
 • Junior (født 1999-2005): Kr 300,-
 • Junior utvidet: Kr 510,-
 • Senior (født 1949-1998): Kr 420,-
 • Senior utvidet: Kr 630,-
 • Veteran (1948 og eldre): Kr 290,- (ingen forsikringsdekning)
 • Veteran utvidet: Kr 630,-

Dersom klubben har problemer med registreringen eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med NTF på tlf 22 72 70 00 eller mail [email protected]

Oversikt over forsikringsvilkår finner du her: Forsikringsvillkår

Forsikringsbevis og dekningsgrad finner du her: Lisens 2018

Forsikring under 12 år

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret frem til datoen barnet fyller 13 år.

NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige.
Mer informasjon finner du her
Forsikringsbevis og vilkår finner du her

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn