Hoveddel Side topp

Klubbpakka

Sikkerhetsnett for klubben

Klubbdrift er krevende. ikke minst er det mange fallgruber når man inngår kontrakter eller etablerer rutiner. Alle ønsker å være i forkant, fremfor å bruke tiden på komplisert opprydding.

Tennisklubbene har fått gratis tilgang til en bred kompetansebase med en rekke dokumenter for bedre og enklere klubbdrift.

Norges Tennisforbund har et kontinuerlig fokus på klubbenes drift slik at vi får veldrevne og dyktige klubber der medlemmene trives med god kvalitet i tilbudet.

– Da er det viktig at vi bidrar til å gjøre klubbdriften enklere med gode fellesløsninger slik at krevende prosesser gjøres trygge og enklere. Slik får både administrasjon og tillitsvalgte frigjort tid til å utvikle klubben til medlemmenes beste, sier Arne Sartz-Knudsen i NTF.

Derfor har NTF inngått en avtale som gir tilgang til et nettbasert idrettsjuridisk oppslagsverk som vil forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i klubben.

Det er en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at tennisklubbene (for fleridrettslag vil det si tennisavdelingen) får tilgang til nettportalen «Klubbpakka» uten ekstra kostnad for klubbene. (Denne koster normalt kr. 2.490 + mva. pr. år for hver klubb, med bindingstid på tre år.)

Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter til styremøter og årsmøter samt instrukser til ulike komitéer som valgkomité og kontrollkomité. I tillegg er det en rekke andre standarddokumenter som f. eks. ansettelsesavtaler, sponsoravtaler, ordensregler for idrettslag osv.

Klubbpakka inneholder også idrettsjuridisk litteratur som for eksempel kommentarer til NIFs lov og lovnormen for idrettslag, samt forholdet til sivilrettslige lover som arbeidsmiljøloven, skatte- og avgiftsbestemmelser mv.

Klubbpakka er et «levende» produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

Dere kan lese mer om Klubbpakka på www.klubbpakka.no

Slik får klubben tilgang:

1. Gå inn på www.klubbpakka.no

2. Logg inn med passordet klevogkris

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn