Hoveddel Side topp

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Les mer om Barneidrett på NIFs sider på linken under!

Barneidrett
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn