Norges Cup

Disse turneringene rangeres høyt og krever et godt arrangement. Det skal legges opp til både single og double såfremt banekapasiteten tillater det. B-sluttspill prioriteres foran double. Double kan gjennomføres med forkortede kamper. Det er turneringsleder som avgjør spilleoppsettet.

NC-turneringer deles opp i klasse A, B og C avhengig av deltagerantallet. Vær oppmerksom på at klassene da kan spilles på forskjellige setder. Klassene deles opp etter følgende system:

  • Inntil 32 deltagere     Alle i NC A
  • 33-39 deltagere        16 beste i NC A, resten i NC B
  • 40-47 deltagere        24 beste i NC A, resten i NC B
  • 48-64 deltagere        32 beste i NC A, resten i NC B
  • 65-71 deltagere        32 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C
  • Ved deltagelse >71 følges systemet som beskrevet ovenfor.
Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner