Norges Cup

Disse turneringene rangeres høyt og krever et godt arrangement. Det skal legges opp til både single og double såfremt banekapasiteten tillater det. Bonusspill prioriteres foran double. Double kan gjennomføres med forkortede kamper. Det er turneringsleder som avgjør spilleoppsettet.

NC-turneringer deles opp i klasse A, B og C avhengig av deltagerantallet. Vær oppmerksom på at klassene da kan spilles på forskjellige setder. Klassene deles opp etter følgende system:

  • Inntil 24 deltagere     Alle i NC A
  • 25-40 deltagere        16 beste i NC A, resten i NC B
  • 41-64 deltagere        16 beste i A, 16 i B, resten i C
  • Over 64 deltagere     16 beste i A, 24 i B, resten i C
Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner