Ranking


Ny rankingliste publiseres første mandag hver måned. De åtte beste turneringene i Norge de siste tolv månedene er tellende i tillegg til internasjonale resultater. Fullstendig forklaring av rankingsystemet finnes her:

Poengmatrisen for 2016 finner du her:

Siste rankingliste for junior finner du her:

Siste rankingliste for senior finner du her: