Landslag


Uttakskriterier for bruttotropp og juniorlandslag

Uttakskriteriene for å bli tatt ut til en bruttotropp eller på juniorlandslagene til de forskjellige mesterskapene, vil bli basert på kriterier redegjort for nedenfor.

Formålet med bruttotropp-prinsippet er å motivere flere spillere gjennom å synliggjøre at de er tett på landslagsrepresentasjon. Bruttotroppen tas ut to ganger i året, start januar og start juli. Antall spillere i hvert kjønn og i aldersklassene U14-18 vil være inntil 8. Relativt svakere eller ujevne årskull kan kvalifisere for uttak av færre spillere. Uttak til landslagsspill og representasjonsoppdrag vil i all hovedsak bli foretatt blant spillere i bruttotroppen. Ved uttaket vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

  • Nasjonal ranking
  • Internasjonal ranking
  • Nasjonale resultater
  • Internasjonale resultater.

Den nasjonale og internasjonale rankingen for de forskjellige aldersklassene vektlegges først. Den internasjonale rankingen vil relativt sett telle mer for uttak, i forhold til den nasjonale, jo eldre spillerne blir.

Generelt sett vil NTF også legge vekt på spilleres holdning, innstilling og adferd både på og utenfor banen. Spillere som skal representere Norge må selvsagt ha norsk pass.

For å få med de til enhver tid beste spillerne vil NTF også se nærmere på resultatene bak rankingen. Dette gjøres for å oppnå en best mulig forståelse for hvordan spillerne har oppnådd sine poeng og sin ranking. Er det jevnt mellom flere spillere vil en kombinasjon av ranking og innbyrdes resultater bli lagt til grunn.

NTF forbeholder seg retten til å velge spillere som har levert eksepsjonelle resultater den siste tiden før et uttak. I slike tilfeller kan kriteriene over bli satt til side. Dette kan bli aktuelt dersom en gitt spiller har vært ute med skade en periode, men i forkant av et uttak har vist at de er tilbake på normalt nivå og fortjener å bli tatt ut. Til EM lag kan NTF også velge en spiller som har spesielle kvaliteter og spillestyrke i double, uten at spilleren innfrir de andre kriteriene.