Banner
Banner
Banner
↑ annonse

Lisensierte trenere

Under vil dere finne en oversikt på hvilke trenere som har innfridd de krav som stilles til å være lisensiert i henhold til NTFs retningslinjer.

Høsten 2006 startet NTF opp sin ITF baserte trenerutdanning. Trenere som har utdannelse i de gamle modulene må ta oppdateringskurs for å ivareta sin utdannelsesnivå.

Lisensierte trenere (13. oktober 2014)  

Skulle det være noen som ikke finner navnet sitt i listen,ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Sertifiseringsgrad og hvor lenge sertifiseringen gjelder kommer i løpet av høsten.

 


Team Odin 2010

Norges Tennisforbund arbeider langsiktig og målrettet for å heve nivået på norsk tennis. Odin forvaltning har inngått en langsiktig avtale for å støtte NTF i dette arbeidet. Prosjektet har navnet TEAM ODIN. TEAM ODIN er basert på et sterkt samarbeid mellom klubber og deres ansvarlige trener(e).  NTF ønsker at spillerne skal ha en klubbtilhørighet og at klubbene/trenerne skal være med som en del av kompetanseoppbyggingen rundt spillerutviklingen i Norge.

Det kreves tålmodighet og kontinuitet for å nå de resultatene vi ønsker oss. Derfor er TEAM ODIN en langsiktig satsning. Spillerne det satses på skal ha den samme innstillingen og være villige til å jobbe målrettet og med den innsatsen som kreves for å utvikles. TEAM ODIN skal på lang sikt være med å heve norsk tennis og etablere flere spillere på et internasjonalt nivå. Ulrikke Eikeri har allerede klart å vise Norsk Tennis og Team Odin at det nytter. Dette bør gi motivasjon for flere i og utenfor teamet til å jobbe målrettet og hardt for å nå sitt optimale potensial.

For å lykkes i våre felles målsettinger kreves det prioriteringer og fokus. Disiplin er en naturlig del av en slik innstilling. Det gjelder både selvdisiplin og respekt overfor dem vi omgås med, de felles reglene og teamet. Norsk tennis regler for "oppførsel og holdninger" skal følges.

Team Odin rekrutt ble innført i desember 2008. Det er gjennomført 5 samlinger og vi vil i løpet av første halvdel av 2010 se om det skal gjøres endringer i teamets sammensetning. NTF ønsker å fortsette Team Odin rekrutt samlingene gjennom et sterkere samarbeid med regionene/klubbene. 


Play+Stay

Play + Stay er et konsept for drift av tennisskoler.

Det fokuseres på

 • enkel innlæring av tennisferdigheter
 • innlæring av ferdighetene i riktig rekkefølge og tempo
 • bruk av tilpasset utstyr

for å gi barna en følelse av mestring og spilleglede allerede fra første time på tennisskolen.

Konseptet består av

 1. Brosjyre med timeplaner, sjekklister osv
 2. DVD`en Minitennis


De klubbene som ønsker å bruke konseptet, kan ta kontakt med Aasa Auensen på  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen  for å:

 • bestille brosjyrer
 • bestille DVD "Minitennis"


Vi er klar over at mange klubber og trenere har lang erfaring med tennisskoler allerede, men vi tror at andre klubber vil ha nytte av det arbeidet som er gjort her. Ikke minst vil konseptet være til nytte for hjelpetrenere og assistenttrenere med mindre erfaring.

I sammenheng med dette konseptet er forbundets aktivitetslederkurs omarbeidet slik at det er direkte knyttet til drift av tennisskoler og instruksjon av nybegynnere over samme lest. De regionene som har behov for slike kurs, kan ta kontakt med forbundet.


Spillerutviklingsplan

"Vinnerne følger alltid en plan - taperne har en unnskyldning"

Utviklingsplanen for topptennis er en veiledning for spillere, trenere, klubbledere og foreldre, som arbeider mot et høyt prestasjonsnivå.

Planen bygger på internasjonale erfaringer fra ITF, ledende tennisnasjoner samt lang erfaring fra Norge. Ifølge dokumentasjonen fra Olympiatoppen tar det 10 – 15 år med systematisk trening, og i snitt ca. 1000 treningstimer pr. år, for og nå et eventuelt høyt internasjonalt nivå.

Det er derfor svært viktig å jobbe langsiktig og gjøre riktige arbeidsoppgaver til rett tid!

Prinsippene og prioriteringene i denne planen gjelder for alle som blir utvalgt til å ta del i Norges Tennisforbunds toppsatsing.

Spillere står fritt til å velge andre metoder og satse på egen hånd. De gjør da et valg om å stå utenfor NTF topptennissatsing og forventer ikke støtte fra forbundet.

Definisjon av topptennisspiller

NTF stiller disse krav til en topputøver:

 • Har klare, langsiktige mål og planer
 • Bevisst på eget nivå og de krav som stilles til en internasjonal karriere
 • Har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden
 • Oppnår jevnlig internasjonale resultater på ITF, ATP eller WTA-nivå
 • Er 24-timers utøver med fokus mot en helhetlig prestasjonsfremmende livsstil
 • Er fylt 16 år

1 - Slik driver vi topptennis

Vi har satt oss som mål å bli blant de beste i Europa på spillerutvikling. Lykkes vi med det, legger det tilrette for at norske tennistalenter øker prestasjonene og oppnår bedre resultater på lang sikt.

I dette heftet beskriver vi de veivalg, modeller og systemer Norges Tennisforbund har vedtatt å følge i sin toppsatsing. Alt bygger på enhetlige prinsipper, anerkjente ITF-metoder, erfaringer og resultater oppnådd i land vi kan sammenligne oss med.

Det er Topptenniskomiteen utpekt av Norges Tennisforbunds styre som er ansvarlig for prinsipper, normer og utvikling. Det er Idrettssjefen som har det operative daglige ansvaret. Generalsekretæren har arbeidslederansvaret og idrettssjefen rapporterer til denne, samt styret v/Topptenniskomiteen.

Våre prinsipper for å lykkes:

 • Vi jobber langsiktig, målrettet og forpliktende etter enhetlige prinsipper
 • Vi er først ferdighetsorientert – så resultatorientert
 • Vi følger ITF (International Tennis Federation) utviklingstrapp
 • Vi måler oss etter ferdighetsreferanser på høyeste internasjonale nivå
 • Vi samarbeider med den øvrige toppidretten gjennom Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen og Toppidrettsenteret.

For å oppfylle dette må vi:

 • Ha høyeste fokus på ferdighetsutvikling
 • Akseptere at kvalitet er viktigere enn kvantitet
 • Ha flere tester og matchanalyser
 • Spille riktigere turneringer i utlandet
 • Prioritere trenerutdanning og spesialistkurs
 • Ha dedikerte og dyktige kompetansepersoner
 • Bruke treningsdagbøker og kamprapporter
 • Prioritere et større fokus på Tennisskolen og spilleutvikling i klubbene
 • Bruke beste praksis fra landene i Europa, som utvikler spillere på høyt internasjonalt nivå

Disse prinsippene og prioriteringene må gjelde for alle som blir utvalgt til å ta del i Norges Tennisforbunds toppsatsing. Alle parter må samarbeide og ta sin del av ansvaret.

2 - Ferdigheter, innstilling og samarbeide

Norske spillere skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter som gjør at de vil kunne nå verdenstoppen.

Blant de beste i Europa på spillerutvikling

Ferdighetsutviklingen bygger på enhetlige basisferdigheter, utviklingsstige, individuell ferdighetsutvikling og samarbeid.

Grunnlaget for prestasjonsprogresjon

 • 24-timers utøver der en har fokus mot en helhetlig prestasjonsfremmende livsstil
 • Gode holdninger i alle ledd, målbar ferdighetsutvikling og individuelle planer.
 • Spillerens spesifikke tennisferdigheter utvikles med grunnlag i felles grunntekniske ferdigheter.
 • Idrettspersonlig utvikling bygger på: individuell fysisk kapasitet, psykisk kapasitet, koordinerende kapasitet og sosial kapasitet.

Et komplett støtteapparat

Spilleren står i sentrum, og er til daglig omgitt av hovedansvarlig trener og fysisk trener. I tillegg kommer mange støttefunksjoner, som hver for seg er avgjørende for fremgang og suksess: Ernæring, mentalt, lege, fysioterapeut, administrasjon, teknikk, analyse, taktikk, lagledelse, reiser og sparring. NTF elitespillere eller på Team Odin vil få tilgang til dette støtteapparartet. 

3 – Den røde tråden

For å oppnå et høyt internasjonalt nivå må hvert ledd i spillerutviklingen ha et fokus om å tilrettelegge for utvikling for spillere som har et mål om å spille på det høyeste nivået i landet, og deretter internasjonalt.

TILTAK

GJENNOMFØRING

ANSVAR

Landslag=
Federation Cup
og Davis Cup

Idrettssjefen har det overordnede ansvaret.
FC/DC treneren/kapteinen har ansvar for
regelmessige treninger gjennom hele året.
Kapteinen har hovedansvaret i oppkjøring
foran- og under landskampene.

Norges Tennisforbund
Uttak ved Topptenniskomiteen
i samarbeid med kapteinen og
idrettssjefen.
Elitespillere Noen få spillere i alderen 18 år og oppover, som har vist internasjonalt potenisal, vil få støte fra forbundet, gjennomsin klubb, til å gjøre en profesjonell satsing. NTF og klubb
Team Odin Et totaltilbud for 6-10 spillere. Opp til 12 økter i uken inkl.tennis, fys og teori. De skal reise 4-8 ganger på turneringer i utlandet. Flere av treningene skal foregå i klubb. NTF og klubb
Odin rekrutt 30-35 spillere mellom 11-13 år fra hele landet. 2-4 sentrale samlinger pr. år. Regionene skal avholde samling 1-2 samlinger pr.år for spillere i sin region som er tatt ut til å delta på Team Odin Rekrutt. Fra denne gruppen vil spillere plukkes ut til evt deltakelse på Team Odin NTF, region og klubb
Region-samlinger Regionene skal arrangere 20 regionssamlinger med de beste spillerne i regionene i forskjellige aldersgrupper over 12 år. Region og klubb
Skoletilbud (Wang,NTG o.l) Flere ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr et tennisprogram. Dette inngår i spillernes totale treningsprogram sammen med treningstilbudet i klubb, evt. Team Odin. Regionene skal administrere og veilede i dette arbeidet. Region og klubb
ITF/NTF utviklingstrapp = spillerutvikling fra 15/16 år. Klubbene legger til rette for trening 5-6 dager pr. uke, med tennis, fysisk, teori o.l Spilleren selv må trene minst 40% på egenhånd. Satsingen bør kombineres med en skole som har tennislinje. Klubb
ITF/NTF utviklingstrapp = spillerutvikling fra 13/14 år. Klubbene fortsetter å gi et tilbud til spillere som viser interesse og riktige holdninger. Spillerne spiller jevnlig turneringer og trener 4-5 dager pr.uke Klubb
ITF/NTF utvklingstrapp = spillerutvikling fra 10 år. Ferdighetsutvikling med fokus på basisferdigheter (tekniske, fysiske, taktiske og mentale). Spillerne trenger regelmessig og deltar i tilpassende turneringer med grønne og gule baller. Klubben gir spillere med interesse og ferdigheter gode treningsmuligheter. Spillerne trner 3-5 ganger i uken. Klubb
Tennisskole 6-10 år. Spille MINI og MIDI-tennis på klubbnivå. Tennis skal først og fremst være moro, meningsfylt og utviklende Følger Play+Stay prinsippene med rødt, oransje og grønt nivå Klubb

4 - Klubbenes plass

Alle spillere i NTFs topptennissatsinger er medlem av – og har sin forankring i klubben. Spilleren må derfor velge sin klubb ut fra ønsker, kompetanse, treningsforhold og satsingsvilje.

Det er en tydelig ansvarsdeling mellom spiller, klubb, region og forbund. Klubben og klubbtreneren skal være en aktiv del av apparatet rundt spilleren og tar derfor del i kontakten mellom spiller og forbund.

Spilleren representerer klubben og fremmer tilhørigheten ved å opprettholde god kontakt. Klubben må være inneforstått med at å satse på topptennis medfører kostnader og vilje til å prioritere satsingen.

5 - Klubbtreneren

Dette er en nøkkelperson for å få til en god samhandling og idrettslig progresjon. Klubben må derfor være villig til å la treneren bruke ressurser til topptennis. Både forbund og klubben skal legge tilrette for tydelig involvering og samhandling med klubbtrenerne.

Alle involverte trenere må har formell utdanning. Idrettssjefen gjennomfører møter etter fastlagt plan med klubbene og trenerne.

Trenerutdanning

NTF krever at alle trenerne som jobber med spillerne i NTFs satsing har formell utdanning eller er under videreutdanning. Erfaringsbasert kompetanse er viktig, men formell utdanning må komme i tillegg til egen spillerkarriere eller trenerkarriere.

6 – Spesifikke retningslinjer

For alle satsinger og representasjonslag er det utarbeidet egne retningslinjer. Disse inneholder:

 • Uttaksprosedyrer og krav
 • Krav til utøver og foreldre/foresatte 
 • Sanksjoner.
 • Nødvendig informasjon til spillere
 • Viktig å vite for klubbtreneren
 • Forventninger til foresatt

Artikler for trenere

ITF, International Tennis Federation, kommer flere ganger i året ut med et nyhetsbrev som inneholder artikler, rapporter og undersøkelser som er svært nyttig for alle trenere.

Artiklene finner du her


For trenere

For trenere

Dette er et ressurssenter for treneren.

Her er det mulig å finne informasjon og hjelpemidler som kan være nyttige for trenere og foreldre generelt.


Foreldreguiden

I dag deltar flere barn i tennis enn noen gang før. De fleste gjør det for moro skyld, men noen tar tennisen mer alvorlig og bruker mye tid på å bli bedre.

Uansett hvilket nivå barna spiller på, spiller FORELDRE en viktig rolle. De er ofte naturlig interessert og ønsker å hjelpe så mye som mulig. Ofte er støtte og interesse fra foreldre avgjørende for om barnet skal drive med idrett.

Mange foreldre lurer på hvordan de best kan hjelpe sitt barn. Denne guiden er beregnet på tennisforeldre som vil bidra mest mulig, samtidig som de har glede av barnas deltakelse i tennis.

 Last ned foreldreguiden 148 Kb 


Retningslinjer for spillerutvikling i Norge

Her kan du laste ned retningslinjer for spillerutviklingen i Norge (u.10/12/14). Dette er hentet og oversatt fra "Developing young tennisplayers" - Crespo, Granitto og Miley.

Nedlastbare dokument

 Retningslinjer U10 - 323 Kb
 Retningslinjer U12 - 324 Kb
 Retningslinjer U14 - 322 Kb


Side 1 av 2
Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner