KLUBBDRIVe

Klubb-, -aktivitet og kompetansesutvikling er 3 viktige satsningsområder for å videreutvikle norsk tennis. KLUBBDRIVe (KD) er NTFs initiativ for å synliggjøre aktiviteter/verktøy/ressurser som klubbene kan benytte for å utvikle seg ytterligere. Les mer om de 5 initiativene for 2017 nedenfor.

Kontaktperson for KLUBBDRIVe:
Aslak J. Paulsen
[email protected]

2. Video – kommunikasjon

Bilder sier mer enn tusen ord! NTF ønsker at klubbene skal bruke mer video i undervisningen. Alle liker å se seg selv - treneren kan underbygge og visualisere utviklingstiltak – treneren skaper dokumentasjon på fremgang. I tillegg kan klubber og NTF lettere kommunisere rundt spillerutvikling og eller deltakelse i komite eller styremøter. Les mer om video her:

PS! NTF tror så mye på dette at vi har valgt å utvikle en Tech bane i Oslo Tennisarena.
Les mer om Tech banen her:

3. Kurs/Kompetanse/Klubbprosesser

Godt utviklingsarbeid skapes gjennom å tilegne seg relevant kunnskap/kompetanse. Dette, sammen med hver enkeltes erfaringer og holdninger vil skape endring/utvikling i din klubb.

Kursing gir ikke bare bedre kunnskap og kompetanse. Vi ser at både frivillige og profesjonelle opplever personlig utvikling og forsterket trivsel i sitt engasjement ved deltakelse på kurs.
I tillegg får alle kursdeltakere et nettverk å lene seg på/spille ball med. Bare det, har en verdi i seg selv.

PS! Alle ønsker det samme: få flere spillere som holder på hele livet – med tennis!
Les mer om utdanning her:

4. NTF technique app

NTF har som Tennisforbund #2 i verden utviklet en spillerutviklings App. Denne beskriver grunnleggende tekniske momenter i spillerutviklingsløpet. I app’en kan du blant annet sammenligne deg side om side med andre spillere, lese hva de grunnleggende momentene er og lage spillerrapporter.

Appen kan kjøpes i APP Store. Søk på: NTF Technique

5. Sportslig Langsiktig Utviklingsplan (SLU)

SLU skal være en plan for alle i norsk tennis. Den skal være et praktisk verktøy som reflekterer norsk tennis sin filosofi: Aktiv livet ut, men også for de som vil bli så gode som overhode mulig. SLU skal være en plan som klubber lett kan implementere i sitt aktivitetstilbud.