GAME SET MATCH

⟵ Tilbake til tennis.no

Kjære tennisvenner!

Som et ledd i å være mest mulig aktuelt samt sørge for en distribusjon av Tennismagasinet som når flest mulig på en mest mulig kostnadseffektiv måte, besluttet styret i NTF i høst at Tennismagasinet ikke lenger skulle trykkes på papir og sendes ut via ordinær postgang.

Mandag 02.april 2012

Omleggingen vil innebærer betydelige besparelser, samtidig som det vil gi rom for en øket satsing på vår egen hjemmeside og kommunikasjonen ut mot tennis-Norge. Det redaksjonelle innhold vil stort sett beholdes som tidligere.

Vi har registrert at denne fremgangsmåte benyttes i økende grad av andre organisasjoner og i næringslivet.

Resultatet er at vi nå får et tennismagasin som er tilgjengelig via våre egne hjemmesider og som vil bli oppdatert og kunngjort pr. e-post til alle som registrerer seg. Vårt ønske er at magasinet skal være mer oppdatert enn tidligere og nå ut til enda flere personer.

For de som følger med på NTF sine hjemmesider, så kan man ikke unngå å legge merke til det stadig økende fokus det er på utdanning og opplæring fra NTF sin side.

Det arrangeres en rekke kurs og seminarer for å øke kompetansenivået blant trenere og andre. Min oppfatning er at mange av våre trenere har et godt grunnlag for å bli riktig gode trenere, bl.a. på grunn av at mange har et habilt spillenivå og mange er trenere på heltid.

Styret i NTF ønsker imidlertid å øke fokus på helheten i trenerrollen, noe som også stiller krav til oppfølging fra klubbstyret.

En trener vil i de aller fleste tilfellene være klubbens ansikt utad og må på mange måter påta seg en rolle som "vert" for klubben.

Derfor er det min oppfatning at trenerrollen må innebære noe mer enn å stå et visst antall timer på banen pr. uke. Trenerne må forstå, og akseptere, at man er klubbens ansikt utad i de aller fleste tilfelle.

Det har over tid vist seg at de trenere som makter å skape entusiasme, samt er inkluderende, ofte får en umiddelbar respons blant klubbens medlemmer. I tillegg vil det ofte være slik at dersom medlemmene føler seg ivaretatt og inkludert, så generer det ytterligere interesse fra andre.

Denne siden av trenerrollen mener jeg at det har vært fokusert for lite på, både blant trenerne selv og styrene i klubbene. I den grad trenere har utført oppgaven som klubbvert og ikke bare sett på seg selv som et timelønnet redskap, skyldes det i stor grad personlige egenskaper og vilje til å stå på.

Min oppfatning er at styret i den enkelte klubb heller ikke har et bevisst forhold til helheten i trenerrollen – med noen unntak. Styret er gjerne fornøyd med å ha fått en trener til klubben, samt at man utelukkende tenker på en sportslig satsing når man ansetter. På den bakgrunn er det ofte slik at styret ikke ønsker å ha en sterk styring med treneren, både fordi man ikke vil risikere at treneren slutter og at det er behagelig når ting går av seg selv.

Jeg tror mange klubber bør ta en sterkere styring for å følge opp og utvikle trenerne slik at de kan ivareta en mer helhetlig rolle i klubbene.

Vi har imidlertid sett at det kan komme til betydelige konflikter når styret tar grep overfor trenere, noe som på kort sikt kan være svært uheldig for klubben. Jeg tror imidlertid at det på lang sikt, både for klubben, treneren og tennis-Norge, vil være svært gunstig at styrene involverer seg og bygger en klubb der man er bevisst på hvordan man vil ha det.

Flinke trenere som ser helheten i sin rolle og utvikler den sammen med styret i klubbene vil kunne skape en meget god møteplass for tennis i klubben, noe som på sikt vil generere økede inntekter.

Jeg vet at mange andre faktorer spiller en rolle ved utviklingen av en klubb, men tror at det kan være bra å starte med de ressurser som allerede er på plass i mange av klubbene – styret og treneren.

Trym Landa
President i Norges Tennisforbund

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner

Abonner på GAME-SET-MATCH

Vær den første til å vite. Ved hver ny utgave sender vi direkte til din mail. Dette er en gratis tjeneste

Du kan også melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke linken under

↓ annonse
Banner

  • SEB.NO
  • Stolt hovedsamarbeidspartner til norsk tennis

    • partner-superoffice