Side topp

Styret

President Gisle Jentoft, Heming - [email protected]
Visepresident Lars Gjerdåker, Stavanger TK - [email protected]
Styremedlem Hans Kristian Voldstad, Heming - [email protected]
Anne-Birgitte Svae, Eiksmarka - [email protected]
Marianne Sælen, Moss TK - [email protected] 
Anders Sperre, Sandefjord TK - [email protected]
Magnus Wrahme, Nesøya TK - [email protected]
Varamedlem Marike Holthe Møll, Vestre Bærum TK - [email protected]
Carl Henrik Eriksen, Golia TK - [email protected]

Komiteer og Utvalg

LOVKOMITE
Leder: Arve Henriksen, Ullern TK
Medlem: Irene Jensen, Golia TK
Medlem: Erik Melander, Ullern TK
Varamedlem: Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem: Kristen F. Fari, Holmenkollen TK

KONTROLLKOMITE
Leder: Erik Alver, Lillehammer LTK
Medlem: Hans Nordstaa, Asker TK
Medlem: Karen Alette Melander, Ullern TK
Varamedlem: Jan Qvigstad, Ullern TK
Varamedlem: Katrine Hansen, Holmenkollen TK

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG
Leder: Trym Landa, Stavanger TK
Medlem: Jon-Erik Ross, Snarøya TK
Medlem: Jannicke Aas, Bekkelagshøgda TK

VALGKOMITE
Leder: Henning Simonsen, Bergens TK
Medlem: Astrid Sunde, Heming Tennis
Medlem: Erik Jul Solberg, Njård
Varamedlem: Morten Bjerke, HTK

Side bunn
Bunn av side